เรื่อง: รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก

ด้วย โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว
เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานกลุ่มบริหารทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
ขณะนี้โรงเรียนได้พิจารณาตรวจสอบแล้ว

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Tue/Nov/2017 17:10:46
   
 
 
 
งานศูนย์คอมพิวเตอร์ พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา © Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School