เรื่อง: ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานกลุ่มบริหารทั่วไป

ผลการสอบ


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Wed/Nov/2017 16:41:33
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School