เรื่อง: ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานกลุ่มบริหารทั่วไป

ผลการสอบ


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Wed/Nov/2017 16:41:33
   
 
 
 
งานศูนย์คอมพิวเตอร์ พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา © Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School