เรื่อง: Pre-test PKW ประจำปีการศึกษา 2561

ก่อนสมัครเข้าระบบกรุณาอ่านขั้นตอนการสมัคร

*** การชำระเงินค่าสมัครสามารถชำระได้ตั้งแต่วันที่ 13 - 18 ธันวาคม 2560 ***

ขั้นตอนการสมัคร เข้าสู่ระบบ


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Tue/Dec/2017 08:18:42
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School