เรื่อง: ปฏิทินการรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561

ปฏิทินรับสมัครนักเรียน ม.1, ม.4 ประจำปีการศึกษา 2561

ปฏิทิน


รายละเอียดการรับสมัคร โครงการทดสอบความรู้นักเรียนห้องเรียนพิเศษ
หลักสูตรความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (Gifted Program : SMP)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561

รายละเอียด


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Wed/Dec/2017 10:02:46
   
 
 
 
งานศูนย์คอมพิวเตอร์ พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา © Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School