เรื่อง: ปฏิทินการรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561

ปฏิทินรับสมัครนักเรียน ม.1, ม.4 ประจำปีการศึกษา 2561

ปฏิทิน


รายละเอียดการรับสมัคร โครงการทดสอบความรู้นักเรียนห้องเรียนพิเศษ
หลักสูตรความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (Gifted Program : SMP)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561

รายละเอียด


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Wed/Dec/2017 10:02:46
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School