เรื่อง: TEDET ประจำปี 2560

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยขอแสดงความชื่นชม ยินดี

ด.ช.ภูบดินทร์ บ่อทอง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1
ในการทดสอบ โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
(Thailand Education Development and Evaluation Teste) ประจำปี พ.ศ. 2560
ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ระดับประเทศ วิชาวิทยาศาสตร์


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Mon/Dec/2017 14:38:26
   
 
 
 
งานศูนย์คอมพิวเตอร์ พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา © Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School