เรื่อง: TEDET ประจำปี 2560
เนื้อหา:

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยขอแสดงความชื่นชม ยินดี

ด.ช.ภูบดินทร์ บ่อทอง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1
ในการทดสอบ โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
(Thailand Education Development and Evaluation Teste) ประจำปี พ.ศ. 2560
ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ระดับประเทศ วิชาวิทยาศาสตร์

  โพสต์เมื่อ: Mon/Dec/2017 14:38:26
 
   
   
   
 
 
     
     
         
         
 
         
 
© Computer Dept. All rights reserved 2014 Phuketwittayalai School