เรื่อง: แผนผังที่นั่งสอบ Gifted Program : SMP)

แผนผังที่นั่งสอบ โครงการห้องเรียนพิเศษ
หลักสูตรความเป็นเลิศด้าน วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (Gifted Program : SMP)
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 วันที่ 6 มกราคม 2561
ณ หอประชุมหลวงพ่อเพรา พุทธฺสโร โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
แผนผัง


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Fri/Jan/2018 10:33:05
   
 
 
 
งานศูนย์คอมพิวเตอร์ พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา © Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School