เรื่อง: ระบบสมัครเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภท โควตา

ระบบสมัครเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ประเภท โควตา ปีการศึกษา 2561
โดยมีขั้นตอนการสมัครดังนี้
เข้าสู่ระบบ==>กรอกข้อมูล ==> คลิก Submit ==>
ปริ้นใบสมัคร (กดปุ่ม Ctrl + p) ==>เซ็นเอกสาร ==> ส่งครูที่ปรึกษา


 สมัครโควตา


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Sun/Jan/2018 13:20:18
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School