เรื่อง: คะแนนสอบ Gifted Program :SMP

ประกาศคะแนนสอบ โครงการห้องเรียนพิเศษหลักสูตรความเป็นเลิศด้าน
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (Gifted Program : SMP)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561

รายละเอียด


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Sun/Jan/2018 20:24:32
   
 
 
 
งานศูนย์คอมพิวเตอร์ พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา © Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School