เรื่อง: การเปิดห้องเรียนพิเศษ หลักสูตรความเป็นเลิศด้านภาษาจีนและภาษาอังกฤษ (ICE)

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14
เรื่อง การเปิดห้องเรียนพิเศษ หลักสูตรความเป็นเลิศด้านภาษาจีนและภาษาอังกฤษ
(Gifted Program : Intensive Chinese and English Program : ICE)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

รายละเอียด


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Mon/Jan/2018 11:53:57
   
 
 
 
งานศูนย์คอมพิวเตอร์ พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา © Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School