เรื่อง: การเปิดห้องเรียนพิเศษ หลักสูตรความเป็นเลิศด้านภาษาจีนและภาษาอังกฤษ (ICE)
เนื้อหา:

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14
เรื่อง การเปิดห้องเรียนพิเศษ หลักสูตรความเป็นเลิศด้านภาษาจีนและภาษาอังกฤษ
(Gifted Program : Intensive Chinese and English Program : ICE)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

รายละเอียด

  โพสต์เมื่อ: Mon/Jan/2018 11:53:57
 
   
   
   
 
 
     
     
         
         
 
         
 
© Computer Dept. All rights reserved 2014 Phuketwittayalai School