เรื่อง: ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนชั้นม.3 ประเภทโควตา

ประกาศโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทโควตา ปีการศึกษา 2561

ห้องเรียนทั่วไป โครงการ SMTE, EP และ ICE


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Tue/Feb/2018 16:32:16
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School