เรื่อง: การนำรถเข้ามาในโรงเรียน

แจ้งผู้ปกครองที่นำนักเรียนมาสมัครเข้าเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4
ไม่อนุญาตให้นำรถเข้ามาจอดในโรงเรียน เนืองจากโรงเรียน
เป็นสนามสอบ GAT-PAT และสอบปลายภาค
ระหว่างวันที่ 24 - 28 ก.พ. 2561


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Tue/Feb/2018 16:54:55
   
 
 
 
งานศูนย์คอมพิวเตอร์ พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา © Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School