เรื่อง: แสดงความชื่นชม ยินดี

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยขอแสดงความชื่นชม ยินดี

นางสาวเหวินอี้ ซิน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/13
ในโอกาสเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เพื่อรับพระราชทานรางวัล "เยาวชนคนเก่ง" ประจำปี 2560

และ

นายวีรเชษฐ์ กันทิสา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2
ในโอกาสได้รับคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่ง รองประธานสภานักเรียนระดับประเทศ ประจำปี 2561


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Wed/Feb/2018 18:29:36
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School