เรื่อง: ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนชั้นม.3 ประเภทโควตา (สำรอง)

ประกาศโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
เรื่อง ประกาศผลนักเรียนที่เลื่อนสภาพจากบัญชีรายชื่อสำรองเป็นตัวจริง
เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทโควตา ปีการศึกษา 2561 (ครั้งที่ 1)

ห้องเรียนทั่วไป โครงการ SMTE, EP และ ICE


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Mon/Feb/2018 11:08:37
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School