เรื่อง: การสอบเข้าเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2561

เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการสอบเข้าเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4
ประจำปีการศึกษา 2561 โครงการห้องเรียนพิเศษ ในวันที่ 10 - 11 มีนาคม 2561
ไม่อนุญาตให้นำรถเข้าจอดภายในโรงเรียน และไม่อนุญาตให้นักเรียนออกจากบริเวณโรงเรียนในช่วงที่มีการสอบ
โดยโรงเรียนมีอาหารกลางวันจำหน่ายที่โรงอาหาร


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Fri/Mar/2018 12:22:11
   
 
 
 
งานศูนย์คอมพิวเตอร์ พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา © Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School