เรื่อง: ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 สอบผ่านเกณฑ์วิชาภาษาองกฤษ 50%

ประกาศโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
เรื่อง ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561
ประเภทห้องเรียนพิเศษ โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการภาษาอังกฤษ English Program (EP)
ที่สอบผ่านเกณฑ์วิชาภาษาองกฤษ 50%

เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษในวันอาทิตย์ที่ 11 มีนาคม 2561 เวลา 08.30-12.00 น.
ณ หอประชุมหลวงพ่อเพรา พุทธฺสโร โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
นักเรียนที่ไม่เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ตามเวลาที่กำหนด
จะได้คะแนนส่วนการสอบสัมภาษณ์เป็น 0 คะแนน

รายละเอียด


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Sat/Mar/2018 20:54:40
   
 
 
 
งานศูนย์คอมพิวเตอร์ พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา © Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School