เรื่อง: รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตำแหน่ง พนักงานราชการ

ประกาศโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตำแหน่ง พนักงานราชการ
ด้วย โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานวิทยาศาสตร์
จำานวน 1 อัตรา โรงเรียนได้พิจารณาตรวจสอบแล้ว มีผู้มาสมัคร และเป็นผู้มีสิทธิ์สอบและคัดเลือก.....
รายละเอียด


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Thu/Jan/2016 20:44:51
   
 
 
 
งานศูนย์คอมพิวเตอร์ พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา © Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School