เรื่อง: รับสมัครนักเรียนประเภทห้องเรียนทั่วไป

การรับสมัครนักเรียนประเภท ห้องเรียนทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2561
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 (สมัครออนไลน์)

ระบบจะเปิดให้ลงทะเบียนการสมัครในวันที่ 22 - 28 มี.ค. 2561

สมัครและยื่นหลักฐานการสมัครในวันที่ 25 - 28 มี.ค. 2561
ณ ห้องชงโค โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Mon/Mar/2018 15:07:53
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School