เรื่อง: นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 2/2560

แจ้งนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2 (ชั้น ม.5) ปีการศึกษา 2560 (ชาย)
พร้อมกันที่สนามบาสเกตบอล โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 
ในวันที่ 22 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 น.


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Tue/Mar/2018 11:39:18
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School