เรื่อง: ประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญ

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยขอแสดงความชื่นชม ยินดี

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ในการนำนักเรียนเข้าร่วม ประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย
ทำนองสรภัญญะ และประกวดบรรยายธรรม ระดับคณะสงฆ์ภาค 17 (ภูเก็ต กระบี่ พังงา ตรัง)
ผลการแข่งขันปรากฏว่า ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
เด็กหญิงทักษญา เชื้อนาคา นักเรียนชั้น ม.1/8--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Fri/Mar/2018 14:15:56
   
 
 
 
งานศูนย์คอมพิวเตอร์ พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา © Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School