เรื่อง: การทดสอบความสามารถพิเศษ

นักเรียนที่สมัครเรียนระดับชั้นม.1 และ 4 ประเภทความสามารถพิเศษ
รายงานตัวเพื่อเข้ารับการทดสอบ ในวันที่ 27 มีนาคม 2561

เวลา 08.30 น. ณ สนามบาสเกตบอล โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
หากไม่มาตามเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Mon/Mar/2018 16:49:53
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School