เรื่อง: เงินบำรุงการศึกษาของนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ

เงินบำรุงการศึกษาของนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ
และให้นักเรียนนำหลักฐานการโอนเงินมายื่นในเปิดภาคเรียนวันที่ 15 พฤษภาคม 2561

ชั้นม.2/1 ชั้นม.2/2 - 2/3 ชั้นม.3/1 - 3/3

ชั้นม.5/1 - 5/3 ชั้นม.6/1 - 6/3


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Thu/Mar/2018 12:52:39
   
 
 
 
งานศูนย์คอมพิวเตอร์ พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา © Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School