เรื่อง: ผลการคัดเลือกผู้ผ่านค่ายฝึกอบรมโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยขอแสดงความชื่นชม ยินดี
กับนักเรียนที่ผ่านค่ายฝึกอบรม
โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2560

สาขาวิชา คณิตศาสตร์

  น.ส.สโรชา เสมอภาค

สาขาวิชา คอมพิวเตอร์

  นายธนวัฒน์ ผลเกิด


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Fri/Apr/2018 14:45:41
   
 
 
 
งานศูนย์คอมพิวเตอร์ พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา © Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School