เรื่อง: ทุน พสวท.

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยขอแสดงความชื่นชม ยินดี

ด.ญ.บุษบงกช เอี๋ยวสกุล
ได้รับคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนทุน
พัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ทุน พสวท.)
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปีการศึกษา 2561--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Fri/Apr/2018 15:02:45
   
 
 
 
งานศูนย์คอมพิวเตอร์ พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา © Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School