เรื่อง: ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานราชการ

ประกาศโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานราชการ
ตำแหน่ง พนักงานวิทยาศาสตร์

รายละเอียด


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Sat/Jan/2016 13:07:59
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School