เรื่อง: เข้าค่ายรู้จักตน รู้จักคน รู้จักเรียน

การมอบตัวนักเรียยนและเข้าค่ายรู้จักตน รู้จักคน รู้จักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
กำหนดการเข้าค่าย
ระดับชั้น ม.1 ระหว่างวันที่ 8 - 9 พ.ค. 61
ระดับชั้น ม.4 ระหว่างวันที่ 10 - 11 พ.ค. 61

รายละเอียด


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Fri/Apr/2018 15:09:39
   
 
 
 
งานศูนย์คอมพิวเตอร์ พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา © Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School