เรื่อง: การแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติครั้งที่ 15

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยขอแสดงความชื่นชม ยินดี

น.ส.สโรชา เสมอภาค
ได้รับรางวัลเหรียญเงิน
การแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติครั้งที่ 15
The 15th Thailand Mathematical Olympiad (15th TMO)--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Sat/May/2018 16:16:22
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School