เรื่อง: รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว

ด้วยโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย มีความประสงค์จะจ้างลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ดนตรีประจำสำนักงาน MEP/EP จำนวน 1 อัตรา
ผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเองตามแบบใบสมัครที่กำหนด
ณ กลุ่มบริหารงานบุคคลโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย อาคาร 1 ชั้น 2
ตั้งแต่ 15-24 พฤษภาคม 2561 ในวัน เวลาราชการ

รายละเอียด


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Wed/May/2018 13:23:18
   
 
 
 
งานศูนย์คอมพิวเตอร์ พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา © Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School