เรื่อง: การรายงานตัว และทดสอบร่างกาย นศท.

แจ้งกำหนดการรายงานตัว นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2, 3
** รูปถ่ายสำหรับติดในเอกสาร รด.2 ใช้ภาพถ่าย นศท. **
ส่งเอกสารพร้อมเงินลงทะเบียนภายในวันที่ 22/5/61 
รายงานตัวด้วยตนเอง ณ โรงเรียนเมืองถลางวันที่ 29/5/61 เวลา 08.00 น.
แต่งเครื่องแบบฝึก ตัดผมเกรียน


ชั้นปีที่ 1 (นักเรียนชั้นม.4) ทดสอบร่างกาย วันที่ 31/5/61 ณ โรงเรียนเมืองถลาง
เวลา 08.00 น. แต่งกายชุดพละ ตัดผมเกรียน
ส่งเอกสารพร้อมเงินลงทะเบียน ในวันที่ 25/5/61 ห้อง 222


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Thu/May/2018 10:22:22
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School