เรื่อง: รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว

ด้วยโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย มีความประสงค์จะจ้างลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่ง ครูผู้สอน วิชาสังคมศึกษา จำนวน 2 อัตรา
ผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง
ตามแบบใบสมัครที่กำหนด ณ สำนักงานกลุ่มบริหารงานบุคคลโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
อาคาร 1 ชั้น 2 ตั้งแต่ 21-25 พฤษภาคม 2561 ในวัน เวลาราชการ

รายละเอียด


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Tue/May/2018 10:46:11
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School