เรื่อง: รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก (ดนตรี)

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว
เจ้าหน้าที่ประจำเจ้าหน้าที่ดนตรีประจำสำนักงาน MEP/EP จำนวน 1 อัตรา
ขอให้บุคคลที่มีรายชื่อมารายงานตัวเพื่อสอบคัดเลือก ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2561
อาคาร 1 ชั้น 2 ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล เวลา 08.00 น.

รายชื่อ


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Sat/May/2018 07:11:34
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School