เรื่อง: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาทำความสะอาดห้องน้ำห้องส้วม

ประกาศโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมา
ทำความสะอาดห้องน้ำห้องส้วม โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รายละเอียด


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Wed/Jun/2018 16:53:00
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School