เรื่อง: การชำระเงินค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

การชำระเงินค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
ให้รีบดำเนินการชำระให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2561


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Thu/Jun/2018 12:26:23
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School