เรื่อง: ประกาศผลสอบข้อเขียน โครงการเยาวชนเอเอฟเอส

ประกาศผลสอบข้อเขียน โครงการเยาวชนเอเอฟเอส
เพื่อการศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนาธรรม นานาชาติ (AFS)
รุ่นที่ 58 (พ.ศ.2562-2563) เขตภูเก็ต โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

รายชื่อ


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Thu/Jun/2018 21:04:53
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School