เรื่อง: ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่ง นักการภารโรง ผลการสอบ คือ ไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือก


รายละเอียด


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Tue/Jul/2018 15:15:01
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School