เรื่อง: รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่ง นักการภารโรง
ผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง
ตามแบบใบสมัครที่กำหนด ณ สำนักงานกลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
อาคาร 1 ชั้น 2 ตั้งแต่วันที่ 1 – 9 สิงหาคม 2561 ในวัน เวลาราชการ


รายละเอียด


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Tue/Jul/2018 15:17:25
   
 
 
 
งานศูนย์คอมพิวเตอร์ พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา © Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School