เรื่อง: การแข่งขันตอบปัญหาวันรพี

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยขอแสดงความยินดี

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ในการนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาวันรพี ในวันที่ 7 สิงหาคม 2561
ณ ศาลจังหวัดภูเก็ต โดยได้รับรางวัลชนะเลิศและเป็นตัวแทนจังหวัดภูเก็ต
เข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายระดับภาคที่ ศาลภาค8 จังหวัดสุราษฎร์ธานี คือ

น.ส.ธันย์ชนก รังสินธุรัตน์ ชั้น ม.6/2
น.ส.ธัชชบา แก้วทองสร ชั้น ม.6/2
นายกษิดิศ แก้วประดับ ชั้น ม.5/7


ภาพกิจกรรม


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Sun/Aug/2018 16:45:25
   
 
 
 
งานศูนย์คอมพิวเตอร์ พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา © Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School