เรื่อง: ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ลงวันที่ 4 กันยายน 2561
ชื่อโครงการ ติดตั้งขยายเขตไฟฟ้าแรงสูงและปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าแรงต่ำ

รายละเอียด


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Thu/Sep/2018 16:28:11
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School