เรื่อง: โครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 1

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยขอแสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือก
โครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 1 ประจำปีการศึกษา 2561 แต่ละสาขาวิชาดังนี้


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Fri/Sep/2018 16:58:02
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School