เรื่อง: ระบบประกาศผล Pre-test PKW

ระบบประกาศผล Pre-test PKW 
จะแสดงเฉพาะคะแนนรายบุคคล โดยให้กรอกเลขประจำตัวสอบของตัวเองเท่านั้น

เข้าสู่ระบบ


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Mon/Jan/2016 15:33:11
   
 
 
 
งานศูนย์คอมพิวเตอร์ พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา © Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School