เรื่อง: Asian Science and Mathematics Olympiad

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยขอแสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล
Asian Science and Mathematics Olympiad - ASMO 2018 ดังนี้


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Fri/Sep/2018 16:58:33
   
 
 
 
งานศูนย์คอมพิวเตอร์ พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา © Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School