เรื่อง: เด็กดี ศรี ภว.

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยขอแสดงความชื่นชม

ด.ช.พีรยธ ไชยติน ชั้น ม.3/12 และ ด.ช.อานีส ยุคุณธร ชั้น ม.2/9

เก็บกระเป๋าสะพายส่งมอบคืนเจ้าของ ที่สภ.วิชิต ในวันที่ 9 ตุลาคม 2561--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Fri/Oct/2018 11:17:30
   
 
 
 
งานศูนย์คอมพิวเตอร์ พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา © Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School