เรื่อง: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดจ้าง จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย
ด้วยวิธีประกวดราคาอเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


รายละเอียด


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Tue/Oct/2018 10:42:18
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School