เรื่อง: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดจ้าง จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย
ด้วยวิธีประกวดราคาอเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


รายละเอียด


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Tue/Oct/2018 10:42:18
   
 
 
 
งานศูนย์คอมพิวเตอร์ พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา © Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School