เรื่อง: ปฐมนิเทศ นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1

เรียน ผู้ปกครอง นศท.ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561
ด้วยทาง ศฝ.นศท.มทบ.41 ได้กำหนดให้มีการปฐมนิเทศ ในวันที่ 24 ตุลาคม 2561
เริ่มลทะเบียนเวลา 08.30 น. ปฐมนิเทศเวลา 10.00 - 12.00 น.
ณ หอประชุมหลวงพ่อเพรา พุทธฺสโร โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
จึงเรียนเชิญผู้ปกครอง นศท.ชั้นปีที่ 1 ทุกท่านเข้าร่วมการปฐมนิเทศ การแต่งกายสุภาพ (ห้ามนุ่งกางเกงขาสั้น)
สำหรับนักเรียนไม่ต้องเข้าร่วมการปฐมนิเทศให้เรียนตามปกติ


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Fri/Oct/2018 10:36:16
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School