เรื่อง: ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างนาฏศิลป์
ขอให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก อันดับที่ 1 มารายงานตัวและทำสัญญาจ้าง
ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 เวลา 07.30 น.
ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

รายละเอียด


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Wed/Oct/2018 19:43:17
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School