เรื่อง: รับเครื่องแบบนักศึกษาวิชาทหาร

แจ้งข่าวสำหรับนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561

เวลา 09.00 - 11.00 น. ห้อง 4/1 - 4/6 
เวลา 14.00 - 16.00 น. ห้อง 4/7 - 4/13

โดยให้มารับชุดตามช่วงเวลาดังกล่าว ณ ห้อง 225 วันที่ 27/10/61
และให้นักเรียนนำใบสั่งชุดมาด้วย


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Fri/Oct/2018 16:01:48
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School