เรื่อง: การฝึก นศท. ประจำปีการศึกษา 2561

การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2561 (ภาคปกติ) มีรายละเอียดดังนี้
ห้วงเวลาฝึก 29 ต.ค. - 23 พ.ย. 2561 
นักเรียนเดินทางพร้อมกันที่จุดนัดหมายก่อนเวลา 12.30 น.
ชั้นปีที่ 1 - 2 (ชาย/หญิง) บริเวณ โรงยิม 4000 ที่นั่ง (สะพานหิน)
ชั้นปีที่ 3 (ชาย/หญิง) วิทยาลัยเทคภูเก็ต

การแต่งกาย
ชั้นปีที่ 1 กางเกงพละ เสื้อยืดนศท. (สีเขียว) รองเท้าผ้าใบ (3 วันแรก)
ชั้นปีที่ 2-3 ชุดเวส


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Sun/Oct/2018 10:23:12
   
 
 
 
งานศูนย์คอมพิวเตอร์ พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา © Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School