เรื่อง: การทดสอบเตรียมความพร้อม (PKW Pre-test 2019)

การทดสอบเตรียมความพร้อม (PKW Pre-test) ประจำปีการศึกษา 2562
เพื่อเตรียมความพร้อมของนักเรียนประถมศึกษาตอนปลาย
ก่อนสอบเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
โดยมีการทดสอบ วิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทยและสังคมศึกษาฯ

ประกาศโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย เรื่อง การทดสอบเตรียมความพร้อม   โครงการเปิดบ้าน SMP (GIFTED) โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
     
ขั้นตอนการสมัคร 


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Wed/Nov/2018 08:58:26
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School