เรื่อง: เตรียมความพร้อมเพื่อเตรียมสอบ IJSO
เชิญชวนนักเรียนที่สนใจเข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อเตรียมสอบ IJSO ประจำปี 2562
โดยนักเรียนสมารถกรอกใบสมัครผ่านระบบได้ที่
กรอกใบสมัคร--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Wed/Nov/2018 13:13:27
   
 
 
 
งานศูนย์คอมพิวเตอร์ พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา © Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School