เรื่อง: ระบบสมัครทดสอบเตรียมความพร้อม

ระบบสมัครทดสอบเตรียมความพร้อม (Pre-Test PKW2019)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562
(เมื่อเข้าสู่หน้าเว็บระบบเรียบร้อยแล้วให้เลือก เมนู Pre-test PKW)

เข้าสู่ระบบ Students Register System
 

--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Thu/Nov/2018 08:59:05
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School