เรื่อง: เปิดระบบบัตรประจำตัว Pre-Test 2019

ระบบสมัครทดสอบเตรียมความพร้อม (Pre-Test PKW2019)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562
(เมื่อเข้าสู่หน้าเว็บระบบเรียบร้อยแล้วให้เลือก เมนู Pre-test PKW )
กรอกเลขบัตรประชาชน คลิกแว่นขยาย หรือกดปุ่ม enter เพื่อค้นหา
เมื่อเจอแล้วให้เลื่อนมาด้านล่างกดที่รูปเครื่องปริ้นเตอร์

เข้าสู่ระบบ Students Register System
 

--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Thu/Dec/2018 14:42:29
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School